Categorie:

Milieu
Category

Soly compenseert sinds de start zijn eigen CO2-uitstoot

Op weg naar NetZero2030. Begin 2021 bracht onze Nederlandse tak het Climate Action Report uit: een uitgebreide analyse van onze CO2-uitstoot en hoe we die kunnen verlagen én compenseren. Waar staan we nu?

Op weg naar NetZero2030
Begin 2021 bracht onze Nederlandse tak het Climate Action Report uit: een uitgebreide analyse van onze CO2-uitstoot en hoe we die kunnen verlagen én compenseren. Dat rapport was voor ons een belangrijke stap in de goeie richting om ons doel #NetZero2030 te behalen. Nu is het tijd om die uitstoot effectief terug te dringen of te compenseren. Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig om duurzamer te werken. Vandaag hebben we daarover belangrijk nieuws.

CO₂-emissies gecompenseerd sinds de start
Sinds de start in Nederland in 2013 hebben we 500 ton CO2 uitgestoten. Met het project Gold Standard hebben we die volledige uitstoot gecompenseerd. Door bijvoorbeeld de aankoop van hernieuwbare energie en door het gebruik van eigen vervoer. In het Climate Action Report vindt u dit terug onder de Scope 1- en Scope 2-emissies.

We investeerden in het zogenaamde Gigawatt Global Solar Project in de Agahozo Shalom Youth Village in Rwanda. Een project van 8,5 MW en meteen ook het eerste commerciële zonnepark van Oost-Afrika. De zonnepanelen leveren genoeg elektriciteit om 15.000(!) huishoudens van groene stroom te voorzien. Het project verhoogde niet alleen het opwekken van zonne-energie in Rwanda met 6%, maar zorgde ook voor jobs, beter onderwijs en off-grid elektriciteit voor gebieden buiten de stad.

Ook de uitstoot van leveranciers compenseren
Het compenseren van de Scope 1- en Scope 2-emissies is opnieuw een grote stap in de richting van een compleet CO2-neutraal bedrijf. Door de CO₂-uitstoot terug te dringen in de domeinen waar we controle over hebben én door ook de Scope 3-emissies van onze leveranciers te compenseren, zijn we goed op weg om doel #NetZero2030 te behalen.

Lees hier meer over ons compensatieproject.