Categorie:

Algemeen
Category

Vlaanderen stopt per 1 april 2023 met premie thuisbatterij

Wie nog een premie op de thuisbatterij wil ontvangen moet haast maken. Recent heeft de Vlaamse regering bekend gemaakt de premie op de thuisbatterij versneld te stoppen. Volgens minister Demir zou de premie ‘niet langer nodig zijn’. Ook zonder de premie zouden Vlamingen nog graag investeren in de thuisbatterij. Wie nu nog een premie wil ontvangen op de thuisbatterij moet uiterlijk 31 maart 2023 een succesvolle AREI-keuring – een door AREI goedgekeurde zonnepanelen installatie – hebben doorlopen.

Het besluit van de Vlaamse regering zou – na een jaarlijkse evaluatie – voornamelijk om budgettaire redenen genomen zijn. In 2022 werden tot dusver al zeker 20.000 aanvragen gedaan voor de thuisbatterij premie. Daar komen naar verwachting nog circa 10.000 aanvragen bij, wat zou zorgen voor een gezamenlijk budget van 45 miljoen euro aan premies voor de thuisbatterij.

Aanvragen premie thuisbatterij
Na het eerste kwartaal van 2023 komt er dus een einde aan de premie op thuisbatterijen. Enkel de installaties die tot 31 maart 2023 een keuringsattest hebben doorlopen én reeds in gebruik zijn, zullen de premie nog mogen ontvangen. Wie de premie op de thuisbatterij wil aanvragen kan dat overigens nog tot 9 maanden na de ingebruikname van de thuisbatterij; die mogelijkheid blijft zodoende het gehele jaar 2023 bestaan. Overmacht in de vorm van een batterij die niet meer op tijd leverbaar is, installatieproblemen of een onverwacht late keuring zijn overigens geen reden om alsnog in aanmerking te komen voor de premie.

Door toedoen van het grote aantal aanvragen van de premie op thuisbatterijen moeten consumenten verder rekening houden met een behandelingstermijn van 6 maanden.

Ook maximale subsidie thuisbatterij lager
Niet alleen heeft de Vlaamse regering besloten de premie voor de thuisbatterij eerder stop te zetten, ook verlaagt het de maximale subsidie in de eerste drie maanden van 2023. Die subsidie op de thuisbatterij is in het eerste kwartaal van 2023 niet maximaal 1.150 maar 850 euro. Een subsidie aanvragen voor thuisbatterijen met een opslagcapaciteit boven de 6 kilowattuur is zelfs helemaal niet meer mogelijk in 2023. Dit jaar kreeg men juist nog 150 euro subsidie per kWh extra capaciteit.

Wat betekent het einde van de thuisbatterij premie?
Het stoppen van de premie op een thuisbatterij heeft zowel direct en indirect gevolgen voor de consument. Logischerwijs betaalt men bij de aanschaf van de thuisbatterij een hogere kostprijs. Daarnaast heeft het besluit indirect effect op de terugverdientijd van de thuisbatterij, die daardoor enkele jaren langer zal zijn. Hier staat tegenover dat, door toedoen van de gestegen energieprijzen, het gebruik van zelf opgewekte zonne-energie steeds waardevoller wordt. De thuisbatterij neemt onmiskenbaar een centrale positie in binnen de energieconsumptie, nu en in de toekomst.

Volgens de huidige ramingen houdt de Vlaamse regering rekening met circa 24.000 aanvragen in de eerste drie maanden van 2023. Het heeft daarvoor een budget van 20,3 miljoen euro gereserveerd. Men houdt hierbij rekening met een piek in het aantal huishoudens dat nog kans wil maken op de thuisbatterij premie.

Premie warmtepompboiler juist verdubbeld
Met het budget dat vrijkomt door de versnelde afbouw en verlaging van de thuisbatterij premie kan de premie op de warmtepompboiler juist worden verdubbeld. Daarmee worden investeringen in een warmtepompboiler en ‘thermische batterij’ efficiënter ondersteund. Vlaanderen wil zo het gebruik van een groot aantal klassieke boilers drastisch terugbrengen. Naar schatting zijn dit er nog zo’n 600.000. Met de verdubbeling van de premie op, en de verwachte transitie naar een warmtepompboiler wil men het elektriciteitsverbruik ingrijpend laten dalen.