Categorie:

Zonnepanelen
Knowledge base

Rendement zonnepanelen op warme dagen

In België krijgen we de laatste jaren steeds meer te maken met extreem warme zomerdagen. Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws als u over zonnepanelen beschikt. Tenminste, dat zou u denken. Maar als het buiten erg warm is, dan werken uw zonnepanelen minder goed. Dit geldt zeker als de temperatuur hoger ligt dan 25 graden. We leggen uit hoe dat komt.

Effecten hoge temperaturen

Hoe beïnvloedt warm weer de zonne-energie opbrengst?

Veruit de meeste zonnepanelen zijn opgebouwd uit het materiaal silicium. Zonlicht zorgt ervoor dat elektronen loskomen uit het silicium en in beweging worden gebracht. Bij dat proces komt energie vrij. Warmte drukt het proces van elektronen, waardoor het rendement van zonnepanelen iets afneemt. Dit heeft te maken met de elektrische spanning op het zonnepaneel, welke omlaag gaat bij (extreem) hoge temperatuur. We noemen dat ook wel de warmte coëfficiënt van zonnepanelen.

Wanneer u de handleiding van zonnepanelen erop naslaat, dan zult u wellicht zien dat ieder paneel een piekvermogen kent. In de praktijk wordt de Wattpiek, zoals de technische term beschrijft, echter lang niet gehaald. Dit is namelijk het vermogen van zonnepanelen zoals deze onder testomstandigheden zijn vastgesteld. Hierin gaat men uit van een optimale situatie voor zonnepanelen. Dit zijn de volgende omstandigheden:

  • Sterkte invallende zonnestralen: 1000 W/m²;
  • Zonnespectrum: genormaliseerd voor AM = 1,5. Relatieve lengte van de lichtweg vanuit de atmosfeer naar de aarde (of het dak);
  • Loodrechte instraling van zonlicht op de zonnepanelen, en
  • Temperatuur zonnecellen: 25 °C.

Met name dat laatste punt is van belang. De ideale temperatuur voor zonnepanelen ligt op 25 graden. Bij elke extra graad waaraan uw zonnepanelen worden blootgesteld, daalt het rendement van het systeem. Dit is eveneens het geval wanneer het bijvoorbeeld bewolkt is of wanneer de hellingshoek van het dak afwijkt van de gewenste 33-35 graden.

Vermogen zonnepanelen in België

Dat het vermogen van zonnepanelen iets lager ligt dan onder de testomstandigheden is vastgesteld, lijkt op basis van bovenstaande indicatoren een logische conclusie. Wat is het gemiddeld vermogen van zonnepanelen in België? We gaan uit van 88 procent efficiëntie van de zonnepanelen, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als het aantal zonuren, de temperatuur en de omgeving van de zonnepanelen. Stel dus dat het piekvermogen van uw zonnepanelen 420 Wp is, dan is het jaarlijkse rendement per zonnepaneel: 420 x 0,88 = 369,6 kWh.

Effect extreme warmte op zonnepanelen
Het fysische proces van zonnepanelen, waarbij zonlicht wordt omgezet in stroom, is een natuurlijk proces. Extreme hitte heeft een klein, doch negatief effect op de opbrengst uit zonnepanelen.We zijn bij Soly elke dag bezig met het optimaliseren van onze zonnepanelen. Zo denken we ook na over nieuwe materialen, alternatieven voor silicium, die ervoor zorgen dat de hoge temperaturen een minder groot effect hebben op de opbrengst van zonnepanelen.. Rondom het berekenen van de opbrengst uit zonnepanelen is het daarom cruciaal om een juiste weergave te geven, gebaseerd op alle factoren die invloed kunnen hebben op het rendement:

  • Hete zomers in België
  • Sterke regionale verschillen in het aantal zonuren
  • Jaarlijkse afname rendement zonnepanelen
  • Het dak: oriëntatie, hellingshoek, schaduw

Dankzij de ZonneConfigurator kunt u binnen één minuut berekenen wat er op uw adres mogelijk is met zonnepanelen. En dat is vaak meer dan u denkt. Bereken het nu vrijblijvend online.

Neem contact met ons op!

Wilt u graag met iemand van Soly spreken? Bekijk hoe u ons kunt bereiken.
contact image