Capaciteit

Stroomopslag op de thuisbatterij

De opslagcapaciteit van de thuisbatterij is een nuttige en rendabele aanvulling op uw huidige zonnesysteem. Bovenal omdat de batterij voor zonnepanelen bepaalt in hoeverre u de eigen zonne-energie nog beter kunt benutten. De overtollige energie die uw zonnepanelen opwekken op zonnige dagen en tijdens dalmomenten in uw energieverbruik, wordt opgeslagen op de thuisbatterij. Zodra u op een later moment juist weer een hogere stroomvraag heeft ten opzichte van uw opwek, dan vloeit de stroom uit uw thuisbatterij terug naar uw huishouden. Dit heet ontladen. We vertellen u meer over de gewenste opslagcapaciteit van de thuisbatterij.

header image
uitleg

Wat is de opslagcapaciteit van een thuisbatterij?

De opslagcapaciteit van de thuisbatterij is de hoeveelheid energie die maximaal kan worden opgeslagen. De opslagcapaciteit wordt uitgedrukt in kWh. Zodra de thuisbatterij opslagcapaciteit volledig benut is en uw zonnepanelen nog steeds een overschot aan zonne-energie opwekken, dan vloeit de overtollige zonnestroom door naar het energienet. Mogelijk ontvangt u hiervoor een injectievergoeding. Het terug injecteren van stroom op het net is – zolang de capaciteit van het elektriciteitsnet voldoet – een gunstige ontwikkeling. Hiermee neemt namelijk het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van de energie uit fossiele brandstoffen toe.

De gangbare opslagcapaciteit van de thuisbatterij ligt momenteel tussen de 2 en 12 kWh. Welke capaciteit van de thuisbatterij geschikt is binnen uw situatie, wordt bepaald door de opwekcapaciteit van uw zonnepanelen. Doorgaans adviseren wij per 1.000 kWh aan zonnestroom per jaar een opslagcapaciteit van 2 kWh.

Technisch

Verschil vermogen en opslagcapaciteit thuisbatterij

De termen vermogen en opslagcapaciteit worden bij de thuisbatterij nogal eens door elkaar gehaald. Het zijn evenwel twee totaal andere dingen. We hebben u zojuist uitgelegd wat de opslagcapaciteit van de thuisbatterij is. Het vermogen gaat niet over de ‘inhoud’ van de batterij, maar betreft de snelheid waarmee een batterij geladen of ontladen kan worden. Dit proces van het laden en ontladen van een thuisbatterij noemen we de laadcyclus. Binnen een gemiddeld Belgisch huishouden doorloopt de thuisbatterij gemiddeld 345 laadcycli per jaar. Net iets minder dan één per dag dus.

Het vermogen van de thuisbatterij wordt uitgedrukt in kiloWatt (kW).

Thuisbatterij

Waarom is opslagcapaciteit belangrijk?

Een thuisbatterij is de volgende schakel in uw onafhankelijkheid van het energienet. Heeft u al zonnepanelen op het dak liggen? Goed bezig! In de praktijk bent u tussen de 30 en 50 procent onafhankelijk van energie van het net. Fijn, maar het kan beter! De thuisbatterij zorgt ervoor dat uw efficiënte gebruik van ‘eigen’ zonne-energie doorstijgt naar liefst 80 procent. Pure winst. Dit betekent namelijk andersom dat u voor slechts 20 procent van uw energie een beroep heeft te doen op het commerciële energienet.

Advies

Energie opslaan en terugleveren

Om uw zonne-energie optimaal te gebruiken, is de juiste opslagcapaciteit van de thuisbatterij essentieel. Het is de juiste balans tussen energie opvangen en terug injecteren op het net. Kiest u voor een thuisbatterij met een te lage opslagcapaciteit? Dan levert u onnodig veel van uw eigen groene stroom terug aan het net. Dat is zowel financieel en effectief niet interessant. Anderzijds zorgt een thuisbatterij met een te hoge opslagcapaciteit ervoor dat u mogelijk te veel betaald. We adviseren u bij Soly daarom graag over de juiste thuisbatterij, passend binnen uw omgeving.

Kom met ons in contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de thuisbatterij? Wij staan voor u klaar.
contact image