Categorie:

Algemeen
Knowledge base

Hoe worden de nieuwe nettarieven berekend?

Op 1 januari 2023 is onze energiefactuur op een andere manier berekend. Niet iedere Vlaming is even goed bekend met de nieuwe rekenmethode die schuilgaat achter de nettarieven. In het kort komt het hierop neer: de opbouw van het nettarief is tweeledig: men kijkt niet alleen naar uw persoonlijke verbruik, maar ook naar hoeveel elektriciteit u tegelijk verbruikt. Waarom kiest men voor die opzet en wat betekent het nieuwe nettarief voor u als gebruiker?

Berekening

Nettarief op basis van netbelasting

We maken met zijn allen steeds meer gebruik van elektriciteit, vaak als alternatief voor verouderde energie uit fossiele brandstoffen. Op zichzelf is dat dus uitstekend. Het zijn belangrijke stappen richting een meer duurzame toekomst. Die extra stroomvraag heeft echter een keerzijde; het energienet raakt langzaamaan steeds verder belast. En dat heeft gevolgen voor de (nu nog) beperkte capaciteit van datzelfde energienet. Zaak dus om bewuster om te gaan met ons eigen energieverbruik.

Om die reden is het nettarief opnieuw geformuleerd. Waar het nettarief voorheen heel simpel was gebaseerd op de netto hoeveelheid energie die u verbruikte, is daar nu een factor bijgekomen: de hoeveelheid energie die u tegelijk verbruikt. Heeft u (on)bewust wel eens de vaatwasser, wasmachine en EV-oplader tegelijk draaien, dan veroorzaakt u een hoge piek in het energieverbruik. Die hoge piek wordt meegenomen in uw persoonlijke nettarief. We noemen dit het capaciteitstarief. Het capaciteitstarief bedraagt naar verwachting circa 7% van uw volledige energiefactuur.

Nieuwe nettarieven

Bereken via de website van VREG wat de nieuwe nettarieven voor u betekenen:
Klassieke meter

Berekening capaciteitstarief

Heeft u nog een klassieke meter, dan betaalt u vooralsnog een vast bedrag. Dit type meter registreert namelijk wel uw energieverbruik over een hele dag, maar niet hoeveel elektriciteit u tegelijk gebruikt (piekmomenten). Het vaste bedrag zal komen te staan op de minimumbijdrage van 2,5 kW, die ook door iedereen met een digitale meter wordt betaald. Overige netkosten worden berekend op basis van uw verbruik per kWh. U betaalt in de praktijk dus meer dan iemand met een digitale meter (zie hieronder).

Digitale meter

Nieuwe nettarieven

Heeft u een digitale meter, dan bepalen uw piekmomenten het capaciteitstarief. De digitale meter registreert het elektriciteitsverbruik per kwartier, en kan zodoende piekmomenten vaststellen. Dit is het kwartiervermogen in kW. De maandpiek betreft het kwartier van de maand waarop u het energienet maximaal heeft belast. Vervolgens wordt op basis van de maandpiek voor alle 12 maanden de gemiddelde maandpiek berekend (gedeeld door 12), waarop het capaciteitstarief vorm krijgt.

Komt u in aanmerking voor het sociaal tarief, dan wordt voor u geen capaciteitstarief berekend. Het sociaal tarief is een totaalprijs per kWh. Dit sociaal tarief geldt voor 16% van de Vlaamse huishoudens.

Zonne-energie

Nieuwe nettarief en zonnepanelen

Bent u eigenaar van zonnepanelen? Dan is het nieuwe nettarief ook bij u van toepassing. Wel geldt er een iets andere situatie, afhankelijk van de vraag of u een digitale of klassieke meter heeft.

Klassieke meter
Heeft u zonnepanelen én een terugdraaiende meter? Dan betaalt u het prosumententarief. Dit is de vergoeding die u als eigenaar van zonnepanelen mét een terugdraaiende teller sinds 2015 betaalt voor het niet-gemeten gedeelte van uw gebruik van het distributienet. Dit tarief verschilt per netgebied. Sinds 1 juli 2022 wordt het prosumententarief per maand berekend.

Digitale meter
Heeft u een digitale meter, dan betaalt u het nettarief op basis van uw werkelijke afname. Dit is de netto-afname van elektriciteit van het energienet, na het verrekenen van de hoeveel stroom die u terug injecteert op het net.

Kennisbank

Meer weten?

Meer achtergrond, meer know-how. In onze kennisbank vertellen we je meer over zonnepanelen, de thuisbatterij en alle verschillende regelingen voor huishoudens die willen inzetten op duurzaamheid. Daarmee bent u weer volledig op de hoogte.
cards knowhow icon icon
Vlaamse provincie met de meeste zonuren
Voor wie eigenaar is van zonnepanelen, was 2022 een uitstekend jaar met veel zonuren. Welke Vlaamse provincie geniet gemiddeld van de meeste zonuren?
cards knowhow icon icon
Zonnepanelen schoonmaken
Wanneer u zonnepanelen op het dak heeft liggen, dan wilt u natuurlijk profiteren van het optimale rendement. Moet u zonnepanelen schoonmaken?
cards knowhow icon icon
Hoeveel CO₂-uitstoot bespaart u met zonnepanelen?
Wie kiest voor zonnepanelen geniet van verschillende voordelen. Zo bespaart u onder andere op de maandelijkse energiekosten. Hoeveel CO2-uitstoot bespaart u?

Kom in contact

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de nieuwe nettarieven? Dan helpen we u graag verder. Neem contact op met onze adviseurs.
contact image