Bent u zich aan het oriënteren op zonnepanelen in 2024? Een uitstekende keus, ondanks dat u in 2024 geen premie meer ontvangt voor de aankoop van zonnepanelen. U blijft profiteren van alle voordelen van zonnepanelen, zoals een forse besparing op uw energierekening en verminderde afhankelijkheid van het centrale energienet. Benieuwd naar de mogelijkheden van zonnepanelen in 2024 en hoe uw systeem kan dienen als basis voor een duurzame toekomst? Lees dan verder.

2024: zonnepanelen blijven een solide investering

België kende het vorige jaar een vliegende start op de zonnepanelenmarkt. Lange tijd leek de markt af te stevenen op een recordjaar voor de installatie van zonnepanelen. Het tweede half jaar kenmerkte zich echter als een afwachtende markt. Minister Zuhal Demir van de portefeuille Energie maakte in de Septemberverklaring van 2023 bekend de premie op zonnepanelen een jaar eerder dan gepland, namelijk 1 januari 2024, definitief stop te zetten. Dat besluit kende twee logische gevolgen: er kwam enerzijds een run op de laatst beschikbare premie op zonnepanelen, en anderzijds werd de consument voorzichtig.

Voor 2024 geldt dat zonnepanelen een solide investering blijven, ook zonder de premie. Dat heeft alles te maken met het feit dat de terugverdientijd van zonnepanelen ruim onder de 10 jaar blijft. De situatie zoals die bij invoering van de premie op zonnepanelen werd geschetst, wordt dus ruimschoots behaald. De premie wordt in 2024 geschrapt en verschoven naar de Mijn VerbouwPremie. Daar kan men terecht voor onder meer een premie op isolatie en warmtepompen.

Zonnepanelen vormen fundament voor energieonafhankelijkheid

België bevindt zich evenals haar buurlanden in het midden van de energietransitie. En die transitie gaat gestaag. Naast zonnepanelen kunt u tegenwoordig ook een warmtepomp aansluiten of thuisbatterij in huis nemen. Het deel van de stroom die uw zonnepanelen opwekken zult u niet zelf verbruiken, en daarmee kunt u bijvoorbeeld het verbruik van uw warmtepomp compenseren óf stroom opslaan voor later gebruik. De zonnepanelen op uw dak vormen het fundament van een groter systeem dat u thuis laat draaien.

Voordat u kiest voor zonnepanelen is het evident om te bespreken wat er voor u gaat veranderen in 2024. Een overzicht.

  • Premie zonnepanelen: zoals benoemd komt u in 2024 niet langer in aanmerking voor een premie op zonnepanelen;
  • Btw-tarief: het verlaagde btw-tarief van 6% op de aankoop van zonnepanelen wordt hersteld naar de oorspronkelijke 21% btw;
  • Thuisbatterij: Door het wegvallen van de premie op zonnepanelen kunt u uw rentabiliteit van zonnepanelen optimaliseren met een thuisbatterij.
Terugverdientijd zonnepanelen vanaf 2024

Laat u niet ontmoedigen door het wegvallen van de premie op zonnepanelen. Ook zonder die premie maakt u gebruik van een opvallend lage terugverdientijd. Na investering start u direct met besparen op uw energierekening, en binnen enkele jaren bereikt u het break-even punt; het moment waarop de investering in zonnepanelen gelijkloopt met het financiële profijt. Vervolgens verdient u nog zeker 15 jaar op uw zonnepanelen en heeft u de mogelijkheid om het systeem verder uit te breiden. Op weg naar een duurzame, onafhankelijke toekomst.

Opwekken en opslaan

Thuisbatterij en zonnepanelen

Wilt u in 2024 een thuisbatterij laten installeren? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor een premie. Daarentegen stijgt het zelfverbruik van zonne-energie substantieel. Ter illustratie: zonder batterij verbruikt u gemiddeld slechts 30% van uw eigen zonne-energie; het overige deel levert u terug. Dankzij de thuisbatterij groeit het zelfverbruik van zonne-energie tot 80%. Het aanschaffen van een thuisbatterij levert u dus grote voordelen op ten opzichte van een systeem zonder batterij. U bent minder afhankelijk van het elektriciteitsnet én bespaart op uw elektriciteits- en netkosten.

Kwaliteit en prijs

Zonnepanelen worden in 2024 nóg goedkoper

Goed nieuws: zonnepanelen worden in 2024 goedkoper. Dit heeft te maken met de stevige concurrentiestrijd die wereldwijd gaande is. Het overschot aan zonnepanelen dat op de markt komt, heeft een positief effect op de prijs. Bovendien groeit de kwaliteit van zonnepanelen nog altijd in de vorm van een verbeterd piekvermogen. Interessant, want het betekent dat u minder betaalt voor zonnepanelen, terwijl u een systeem van een hogere kwaliteit in huis haalt. Onder de streep resulteert dat in een nóg kortere terugverdientijd van zonnepanelen.

Zonnepanelen in 2024?

De keuze voor zonnepanelen in 2024 in Vlaanderen blijft ontzettend interessant. Ondanks het wegvallen van de premie profiteert u van een opvallend korte terugverdientijd op zonnepanelen. Ook worden zonnepanelen steeds voordeliger, krachtiger in kwaliteit en gaat het systeem steeds meer als basis fungeren voor een uitgebreider duurzaam systeem thuis. Zo kunt u zonnepanelen effectief combineren met een thuisbatterij en zo uw zelfverbruik optimaliseren tot 80%. Uw nieuwe stap richting een duurzame, onafhankelijke toekomst bij Soly. Het begint hier.

Achtergrond

Kennisbank

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zonnepanelen in uw toekomstige woonsituatie? Dan verwijzen we u graag door naar onze kennisbank. We hebben alvast een aantal interessante artikelen voor u uitgezocht.
cards knowhow icon icon
Zonnepanelen en warmtepomp: hoger verbruik duurzaam compenseren
Hoeveel zonnepanelen heeft u (extra) nodig voor een warmtepomp? Lees meer over verschillende soorten warmtepompen.
cards knowhow icon icon
Hoe is de opbrengst van zonnepanelen verdeeld?
In dit artikel beantwoorden we onder andere de vraag: hoeveel procent van de zonne-energie in België wordt opgewekt door diffuus licht?
cards knowhow icon icon
Wat is een AREI keuring voor zonnepanelen?
AREI is een afkorting voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Lees meer over deze keuring.