Categorie:

Zonnepanelen
Knowledge base

Hoe is de opbrengst van zonnepanelen verdeeld?

In veel artikelen over zonnepanelen wordt gesproken over 'diffuus licht', maar wat is dit eigenlijk? Diffuus licht is zonlicht dat gelijkmatig wordt gebroken door bewolking, nevel of bomen. Het zorgt ervoor dat uw zonnepanelen energie opwekken, ook op dagen dat het bewolkt is. Een prettig gegeven, want met 1.550 zonuren per jaar – dit is slechts 19% van de tijd – bent u voor een deel van de opbrengst van zonnepanelen afhankelijk van diffuus licht. In dit artikel beantwoorden we onder andere de vraag: hoeveel procent van de zonne-energie in België wordt opgewekt door diffuus licht?

Belangrijk aandeel voor diffuus licht in opbrengst zonnepanelen

Circa 60% van de opgewekte zonne-energie in België is afkomstig van diffuus licht. Het toont aan dat zonnepanelen functioneren op basis zonlicht, wat niet per definitie zonneschijn hoeft te betekenen. Gemiddeld is zonneschijn ‘slechts’ voor 40% verantwoordelijk voor de opgewekte energie. Dat percentage toont echter wel aan, wetende dat de zon 19% van de tijd schijnt, dat zonneschijn duidelijk een positief effect heeft op de opbrengst van zonnepanelen.

Invloed België klimaat op opbrengst zonnepanelen

Binnen België is sprake van betrekkelijk grote regionale verschillen in het gemiddeld aantal zonuren. In de regel ligt dat aantal zonuren langs de kust hoger dan verder landinwaarts. We hebben in België te maken met een gematigd zeeklimaat, hetgeen wil zeggen: milde winters, relatief koele zomers. Binnen dit klimaat bestaat er geen vast regenseizoen, maar kan in ieder jaargetijde neerslag vallen. Verhoudingsgewijs kennen we hierdoor relatief veel bewolkte dagen en minder zonuren. Ergo: verhoudingsgewijs een groot aandeel voor diffuus licht in de opbrengst van zonnepanelen.

Veel zonuren stuwen de opbrengst van zonnepanelen

Neemt de verhouding zonuren ten opzichte van diffuus licht toe, dan groeit de opbrengst van zonnepanelen evenredig mee. Wat dat betreft, is 2022 achteraf buitengewoon rendabel gebleken. Alleen al in de eerste 8 maanden werden net zoveel zonuren gemeten als normaliter in een volledig jaar. Toch zou u het misschien niet denken, dat maar liefst 60% van de zonne-energie in België wordt opgewekt door diffuus licht.

Verschil diffuus licht en schaduw

Belangrijk om te vermelden is dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen diffuus licht en schaduw. Wanneer een zonnepaneel deels of volledig in de schaduw van een gebouw ligt, dan zullen power optimizers gebruikt moeten worden om energie op te wekken. Vaak is dit op voorhand al berekend, waardoor men het systeem parallel schakelt. Dit betekent dat de zonnepanelen individueel van elkaar stroom opwekken.

Is er evenwel sprake van diffuus licht, dan wordt zonlicht evenredig gebroken en blijven de zonnepanelen geactiveerd. Bij Soly kunnen we dan alsnog besluiten tot een in serie geschakeld systeem, waarbij het systeem zo sterk is als het zwakste paneel. Ieder zonnepaneel ervaart namelijk dezelfde gevolgen van diffuus licht, in tegenstelling tot gedeeltelijke (harde) schaduwvorming.

Achtergrond

Kennisbank

We vertellen u graag alles over zonnepanelen, de thuisbatterij en andere zaken die van pas kunnen komen wanneer u overstapt op zonne-energie. Een duurzame toekomst begint hier. Lees meer in onze kennisbank.
Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
“Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?” Het is een bekende vraag die men zichzelf stelt voorafgaand aan het kopen of huren van zonnepanelen.
Hoeveel CO₂-uitstoot bespaart u met zonnepanelen?
Wie kiest voor zonnepanelen geniet van verschillende voordelen. Zo bespaart u onder andere op de maandelijkse energiekosten. Hoeveel CO-2 uitstoot bespaart u?
Moet u zonnepanelen schoonmaken?
Wanneer u zonnepanelen op het dak heeft liggen, dan wilt u natuurlijk profiteren van het optimale rendement. Door de jaren worden de panelen blootgesteld aan tal van weersomstandigheden.
Beste maanden voor zonnepanelen
We zijn rondom de installatie van zonnepanelen altijd bezig om te zorgen dat u geniet van het optimale rendement. Wat zijn de beste maanden voor zonnepanelen?