Categorie:

Thuisbatterij
Knowledge base

Vlaanderen stopt per 1 april 2023 met premie thuisbatterij

Recent heeft de Vlaamse regering bekend gemaakt de premie op de thuisbatterij versneld te stoppen. Volgens minister Demir zou de premie ‘niet langer nodig zijn’. Ook zonder de premie zouden Vlamingen nog graag investeren in de thuisbatterij. Wie de premie op de thuisbatterij wil ontvangen moet uiterlijk 31 maart 2023 een succesvolle AREI-keuring – een door AREI goedgekeurde zonnepanelen installatie – hebben doorlopen.

Budgettair

(Tijdelijke) stop op premie thuisbatterij

Het besluit van de Vlaamse regering zou – na een jaarlijkse evaluatie – voornamelijk om budgettaire redenen genomen zijn. In 2022 werden ruim 33.000 aanvragen gedaan voor de thuisbatterij premie. Dat zou hebben gezorgd voor een gezamenlijk budget van 45 miljoen euro aan premies voor de thuisbatterij. Een forse overheidsinvestering die voorlopig dus wordt stopgezet. Premies op duurzame energie gaan overigens een alternatieve bestemming krijgen.

Aanvraag

Premie thuisbatterij

Na het eerste kwartaal van 2023 komt er dus een einde aan de premie op thuisbatterijen. Enkel de installaties die tot 31 maart 2023 een keuringsattest hebben doorlopen én reeds in gebruik zijn, zullen de premie nog mogen ontvangen. Wie de premie op de thuisbatterij wil aanvragen kan dat overigens nog tot 9 maanden na de ingebruikname van de thuisbatterij doen. Overmacht in de vorm van een batterij die niet meer op tijd leverbaar is, installatieproblemen of een onverwacht late keuring zijn overigens geen reden om alsnog in aanmerking te komen voor de premie. Door toedoen van het grote aantal aanvragen van de premie op thuisbatterijen moeten consumenten verder rekening houden met een behandelingstermijn van 6 maanden.

Voorwaarden

Ook maximale subsidie thuisbatterij lager

Niet alleen heeft de Vlaamse regering besloten de premie voor de thuisbatterij eerder stop te zetten, ook verlaagt het de maximale subsidie in de eerste drie maanden van 2023. Die subsidie op de thuisbatterij is in het eerste kwartaal van 2023 niet maximaal 1.150 maar 850 euro. Een subsidie aanvragen voor thuisbatterijen met een opslagcapaciteit boven de 6 kilowattuur is zelfs helemaal niet meer mogelijk in 2023. Dit jaar kreeg men juist nog 150 euro subsidie per kWh extra capaciteit.

Gevolgen

Einde van de thuisbatterij premie, en nu?

Het stoppen van de premie op een thuisbatterij heeft zowel direct en indirect gevolgen voor de consument. Logischerwijs betaalt men bij de aanschaf van de thuisbatterij een hogere kostprijs. Daarnaast heeft het besluit indirect effect op de terugverdientijd van de thuisbatterij, die daardoor enkele jaren langer zal zijn. Hier staat tegenover dat, door toedoen van de gestegen energieprijzen, het gebruik van zelf opgewekte zonne-energie steeds waardevoller wordt. De thuisbatterij neemt onmiskenbaar een centrale positie in binnen de energieconsumptie, nu en in de toekomst.

Volgens de huidige ramingen houdt de Vlaamse regering rekening met circa 24.000 aanvragen in de eerste drie maanden van 2023. Het heeft daarvoor een budget van 20,3 miljoen euro gereserveerd. Men houdt hierbij rekening met een piek in het aantal huishoudens dat nog kans wil maken op de thuisbatterij premie.

“Premie warmtepompboiler juist verdubbeld”
Met het budget dat vrijkomt door de versnelde afbouw en verlaging van de thuisbatterij premie kan de premie op de warmtepompboiler juist worden verdubbeld. Daarmee worden investeringen in een warmtepompboiler en ‘thermische batterij’ efficiënter ondersteund. Vlaanderen wil zo het gebruik van een groot aantal klassieke boilers drastisch terugbrengen. Naar schatting zijn dit er nog zo’n 600.000. Met de verdubbeling van de premie op, en de verwachte transitie naar een warmtepompboiler wil men het elektriciteitsverbruik ingrijpend doen dalen.

Thuisbatterij

Product van de toekomst
De thuisbatterij is hét duurzame product van de toekomst, en staat te boek als de perfecte aanvulling op zonnepanelen. Dankzij de thuisbatterij ligt uw efficiency uit zonnepanelen 30 tot 40 procent hoger. Ontdek onze mogelijkheden.
Voordelen

Hoe interessant is de thuisbatterij zonder premie?

Met het aflopen van de subsidie op thuisbatterijen vervalt een deel van de financiële voordelen. Investeren in de thuisbatterij blijft niettemin een interessante optie. We werken namelijk steeds meer toe naar een energie-onafhankelijk huishouden. Een slimmer huishouden, ook. Onze zonnepanelen zorgen overdag voor energie. Dankzij slimme timers draaien de vaatwasser en wasmachine op het moment dat uw panelen de meeste zonne-energie opwekken. Het overschot aan zonne-energie wordt opgeslagen in de thuisbatterij, en kan ‘s avonds gebruikt worden om te koken en douchen.

Zonder thuisbatterij zou u een beroep moeten doen op de kostbare stroom van het energienet. Dat betekent dat binnen u huishouden de thuisbatterij efficiency en kostenbeheersing in de hand werkt.

Kennisbank

Meer achtergrond

Heeft u een vraag over de thuisbatterij of wilt u meer weten over de duurzame mogelijkheden bij Soly? In onze kennisbank geven we uitgebreid antwoord op vragen uit de markt, en bieden we insights over wat er nog meer speelt.
cards knowhow icon icon
Zonnepanelen op een dakkapel, kan dat?
Veel Belgische woningen hebben een dakkapel en overwegen om hier zonnepanelen op te installeren. Is dat nou wel of niet een goede keuze?
cards knowhow icon icon
Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
“Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?” Het is een bekende vraag die men zichzelf stelt voorafgaand aan het kopen of huren van zonnepanelen.
cards knowhow icon icon
Wat zijn de beste maanden voor zonnepanelen?
We zijn rondom de installatie van zonnepanelen altijd bezig om te zorgen dat u geniet van het optimale rendement. Wat zijn de beste maanden voor zonnepanelen?

Contact met Soly

Heeft u nog een vraag en is het antwoord (nog) niet te vinden op deze website? Dan kunt u altijd terecht bij onze adviseurs.
contact image