Premie voor zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen kopen? Let dan goed op. Wie sinds 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen laat installeren, kan een eenmalige premie aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Dankzij de premie op zonnepanelen wordt het nog interessanter om te investeren in duurzame energiebronnen. En laat zonnepanelen nou net passen binnen dit plaatje. Aan de zonnepanelen premie zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden. We vertellen u hier meer over de premie op zonnepanelen, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Waarom een compensatie voor zonnepanelen?

België bevindt zich midden in de energietransitie. Het dure energienet – dat tevens gebruik maakt van fossiele brandstoffen – maakt stukje bij beetje plaats van duurzame alternatieven. Energie afkomstig van zon en wind. Ook huishoudens dragen op grote schaal bij aan de energietransitie, door te investeren in zonnepanelen, isolatie en energiezuinige verlichting. Om die duurzame transitie kracht bij te zetten, en mensen aan te moedigen om zelf groene stroom te produceren, wordt veelvuldig gekozen voor duurzaamheidspremies. Zo ook de premie voor zonnepanelen, die u kunt aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Wel is sprake van premievoorwaarden, die we hier kort doornemen.

Voorwaarden premie voor zonnepanelen

Zoals Fluvius het zelf noemt: “Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een slimme investering.” Voor het jaar 2023 heeft Fluvius premievoorwaarden voor zonnepanelen opgesteld. We bespreken de belangrijkste punten uit die voorwaarden.

  • Datum indienstname ligt na 1/1/2021
  • U beschikt over een digitale meter
  • Omvormer vermogen is kleiner dan of gelijk aan 10 kVA
  • Installatie zonnepanelen door gecertificeerde installateur gedaan (RESCert)
  • De zonnepanelen moet men op een dakconstructie plaatsen
  • Het betreft een eenmalige premie

De hoogte van het premiebedrag verschilt op basis van de capaciteit van het zonnesysteem. In 2023 ligt de premie voor zonnepanelen tussen de € 750,- en € 900,- na installatie. Daarnaast bedraagt het premiebedrag maximaal 40% van de oorspronkelijke factuur.

In het jaar 2024 halveert het minimale en maximale bedrag van de premie, en per 1-1-2025 vervalt de premie voor zonnepanelen volledig.

Premie voor zonnepanelen aanvragen

Stappenplan

Stap 1: Voorwaarden premie
Voldoet u aan alle voorwaarden voor de premie? Dan komt u in aanmerking voor de zonnepanelen premie. Heeft u nog geen digitale meter? Geen probleem. Fluvius zal u contacteren om de digitale meter te komen plaatsen. Zodra dit het geval is, u verder aan alle premievoorwaarden voldoet én u bent aangemeld voor zonnepanelen, dan kunt u de premie aanvraag in gang zetten.

Stap 2: Installateur plaatst de zonnepanelen
Zorgt u ervoor dat de installateur voldoet aan de richtlijnen van de premie voor zonnepanelen. Dit betekent dat het bedrijf beschikt over het RESCert-certificaat, en laat zien dat de installateur betrouwbaar is, kwaliteit levert en bekwaam is. Zonder dit certificaat – het bewijs moet u later overdragen – komt u niet in aanmerking voor de premie voor zonnepanelen.

Stap 3: Laat de installatie keuren (AREI-keuring)
De Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties keuring (AREI-keuring) dient te worden uitgevoerd vóórdat de zonnepanelen dienst gaan doen. Onderdeel van de keuring is ook de bepaling van de hoogte van het premiebedrag zonnepanelen. Primair draait het bij de AREI-keuring evenwel om het beoordelen of de installatie veilig is volbracht en gereed is om de zonnepanelen te laten functioneren.

Stap 4: Zonnepanelen aanmelden bij Fluvius
Belangrijk: heeft u alle voorgaande stappen doorlopen, zorg er dan voor dat u de zonnepanelen uiterlijk drie maanden na de AREI-keuring aanmeldt bij Fluvius. Doet u dit niet, dan verliest u onherroepelijk het recht op de premie voor zonnepanelen. Elke installatie en AREI-keuring van zonnepanelen door een erkende installateur beschikt over een G-nummer. Dit betreft het identificatienummer van de installatie. U heeft deze nodig rondom het aanmelden van de zonnepanelen en het aanvragen van de zonnepanelen premie.

Stap 5: Ontvangt bevestiging aanmelding zonnepanelen
Zodra uw aanmelding is verwerkt door Fluvius, ontvangt u hiervan een bevestiging. Op drukke momenten kan het langer dan verwacht duren voordat u de bevestiging ontvangt. Dit heeft echter geen gevolgen voor het al dan niet toekennen van de premie; de keuringsdatum is leidend en bepaalt ook het premiebedrag (i.v.m. jaarwisseling).

Stap 6: Afronden premie aanvraag
Heeft u alle bovenstaande stappen doorlopen, dan kunt u de aanvraag van de premie zonnepanelen vervolledigen. Zorgt u ervoor dat u het G-nummer van de installatie gereed heeft voor het afronden van de aanvraag.

Zonnepanelen kopen in 2023

Het aantal huishoudens dat kiest voor zonnepanelen is – voornamelijk in de afgelopen twee jaar – exponentieel gegroeid. Dit heeft er voor gezorgd dat er in 2022 nog nooit zoveel zonne-energie werd geproduceerd, namelijk 935 gigawattuur. Wilt u net als duizenden andere huishoudens in België profiteren van de mogelijkheden van zonnepanelen en gebruik maken van de zonnepanelen premie? Start vandaag nog uw aanvraag bij Soly. Weten wat er mogelijk is met zonne-energie op uw adres? Maak dan vrijblijvend gebruik van onze ZonneConfigurator. Een handige tool waarin u direct meer te weten komt over de kosten, opbrengst en terugverdientijd van zonnepanelen.

Kom in contact

Heeft u vragen over premies voor zonnepanelen of wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Aarzel dan niet. Neem contact op met de medewerkers van Soly. We helpen u graag verder.

Neem contact op